Một số thách thức chính trị nội bộ của đảng Cộng hòa hiện nay

15/03/2018

Đảng Cộng hòa dưới hai nhiệm kỳ của tổng thống Obama đã trải qua rất nhiều thay đổi. Những diễn biến trong quá trình tranh cử tổng thống Hoa Kỳ nhiệm kỳ 2016-2020 và sự thắng cử của các ứng viên Cộng hòa tại bầu cử các cấp cho thấy chính đảng này đã rất biết cách xây dựng những thông điệp chính trị cũng như chiến lược giải quyết những thách thức trên cơ sở nguyên tắc đảng đồng thời theo kịp nhận thức và mong muốn của nhiều cử tri. Đi kèm với đó là những ảnh hưởng có thể dẫn đến những thay đổi về căn bản nền chính trị Hoa Kỳ trong giai đoạn hậu Obama. Tuy nhiên, giai đoạn 100 ngày đầu tiên của Tổng thống Donald Trump cho thấy các lãnh đạo chưa xây dựng được sự đồng thuận và tính nhất quán cao trong nội bộ đảng cũng như định hướng phát triển đất nước. Đi liền với sự thành công tuyệt đối về mặt chính trị là sự rối ren trong nội bộ chính đảng lãnh đạo nước Mỹ hiện nay.

Đảng Cộng hòa dưới hai nhiệm kỳ của tổng thống Obama đã trải qua rất nhiều thay đổi. Những diễn biến trong quá trình tranh cử tổng thống Hoa Kỳ nhiệm kỳ 2016-2020 và sự thắng cử của các ứng viên Cộng hòa tại bầu cử các cấp cho thấy chính đảng này đã rất biết cách xây dựng những thông điệp chính trị cũng như chiến lược giải quyết những thách thức trên cơ sở nguyên tắc đảng đồng thời theo kịp nhận thức và mong muốn của nhiều cử tri. Đi kèm với đó là những ảnh hưởng có thể dẫn đến những thay đổi về căn bản nền chính trị Hoa Kỳ trong giai đoạn hậu Obama. Tuy nhiên, giai đoạn 100 ngày đầu tiên của Tổng thống Donald Trump cho thấy các lãnh đạo chưa xây dựng được sự đồng thuận và tính nhất quán cao trong nội bộ đảng cũng như định hướng phát triển đất nước. Đi liền với sự thành công tuyệt đối về mặt chính trị là sự rối ren trong nội bộ chính đảng lãnh đạo nước Mỹ hiện nay.

Tuy nhiên, đi liền với sự thành công tuyệt đối về mặt chính trị là sự rối ren trong nội bộ chính đảng lãnh đạo nước Mỹ hiện nay. Giai đoạn sáu tháng đầu tiên của Tổng thống Donald Trump cho thấy các lãnh đạo chưa xây dựng được tính nhất quán trong nội bộ đảng cũng như sự đồng thuận trong định hướng phát triển đất nước.

Nước Mỹ là một chủ thể nghiên cứu rất quan trọng định hình và có tác động đến quản trị toàn cầu, và gần như trực tiếp đến Việt Nam. Trong bối cảnh đảng Cộng hòa kiểm soát cả bên lập pháp và hành pháp, sự nghiên cứu sâu về chính đảng đang lãnh đạo Hoa Kỳ là cần thiết.

Tại Việt Nam, các đề tài nghiên cứu về mâu thuẫn và đấu tranh trong nội bộ một chính đảng Hoa Kỳ còn ít về số lượng. Hiểu biết về nền chính trị Mỹ của Việt Nam cần theo kịp với những diễn biến trong lòng nước Mỹ. Sự nghiên cứu sâu về chính đảng đang lãnh đạo Hoa Kỳ là cần thiết, đặc biệt khi Mỹ là một chủ thể nghiên cứu rất quan trọng định hình và có tác động đến quản trị toàn cầu, và gần như trực tiếp đến Việt Nam. Do đó, đề tài nghiên cứu về nội bộ chính đảng Cộng hòa là cần thiết và mang tính cấp bách.

Đề tài gồm 3 chương:

Chương 1. Thách thức về ý thức hệ trong nội bộ đảng Cộng hòa dưới áp lực từ những chính sách của phe Dân chủ 

Chương 2. Sự tác hợp hướng tới cùng nhau lãnh đạo đất nước 

Chương 3. Một số trở ngại trong thực thi chính sách những tháng đầu nhiệm kỳ của chính phủ Tổng thống Donald Trump 


TS. Bùi Thị Phương Lan

Viện NC Châu Mỹ


Xem tin phát hành ngày:
Tạp chí khoa học xã hội và nhân văn trên sóng truyền hình VTV2 (04/12/2018) Viện Hàn Lâm Khoa Học Việt Nam (06/12/2014) Tiết mục của Viện Kinh tế chính trị Thế giới (06/12/2015)

CỔNG THÔNG TIN VIỆN NGHIÊN CỨU CHÂU MỸ

Bản quyền thuộc về Viện nghiên cứu Châu Mỹ

Địa chỉ: Tầng 11 tòa nhà số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.

Điện thoại: (846) 2730427 Fax: (846) 2730427

Email: vias@vass.gov.vn