Phân cấp chính quyền trung ương và địa phương tại Hoa Kỳ hiện nay

15/03/2018

Hợp chủng quốc Hoa Kỳ (Hoa Kỳ) được thiết lập bởi Hiến pháp năm 1787, là một quốc gia liên bang được cấu thành bởi các tiểu bang khác nhau. Liên bang Hoa Kỳ gồm 2 hệ thống chính quyền: chính quyền liên bang và chính quyền bang. Chính quyền Hoa Kỳ được tổ chức theo mô hình cộng hòa tổng thống, áp dụng nguyên tắc phân chia quyền lực một cách cứng rắn với hệ thống kiềm chế và đối trọng.

Cách thức tổ chức bộ máy chính quyền Hoa Kỳ được nhiều nhà nghiên cứu trên thế giới đánh giá là hiệu quả. Tính hiệu quả thể hiện ở chỗ vận hành bộ máy nhà nước có khả năng đáp ứng các yêu cầu phát triển của xã hội trên mọi phương diện: kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội. Tính hiệu quả trong hoạt động bộ máy chính quyền Hoa Kỳ còn thể hiện ở chỗ: Hoa Kỳ hiện nay là một cường quốc trên thế giới, có vị thế và tầm ảnh hưởng lớn đối với chính trường toàn cầu. Sự phát triển vững mạnh của một quốc gia phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau, trong đó cơ chế vận hành của bộ máy chính quyền là một trong những yếu tố quan trọng. Do vậy, tổ chức và phương thức hoạt động của chính quyền Hoa Kỳ rõ ràng mang những giá trị tham khảo hết sức quan trọng đối với nhiều nước, trong đó có Việt Nam.

Việc tìm hiểu sự phân cấp giữa chính quyền trung ương và địa phương Nhà nước Hoa Kỳ sẽ cung cấp thêm những thông tin và tư liệu cần thiết trong quá trình nghiên cứu về Hoa Kỳ, giúp chúng ta có được cái nhìn toàn diện hơn về cơ cấu chính quyền Hoa Kỳ. Từ việc phân tích những điểm mạnh trong hợp tác quản lý, phân cấp giữa chính quyền trung ương và địa phương của Hoa Kỳ; và từ thực tế phân cấp chính quyền Việt Nam; đề tài sẽ đưa ra một số đề xuất nhằm hoàn thiện về tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước Việt Nam.

Đề tài gồm 3 chương: 

Chương I. Giới thiệu chính quyền Hoa Kỳ

Chương II. Mối liên hệ giữa chính quyền trung ương và địa phương Hoa Kỳ 

Chương III. Liên hệ thực tế phân cấp chính quyền Việt Nam


Ths. Phạm Ngọc Lam Giang

Viện NC Châu Mỹ


Xem tin phát hành ngày:
Tạp chí khoa học xã hội và nhân văn trên sóng truyền hình VTV2 (04/12/2018) Viện Hàn Lâm Khoa Học Việt Nam (06/12/2014) Tiết mục của Viện Kinh tế chính trị Thế giới (06/12/2015)

CỔNG THÔNG TIN VIỆN NGHIÊN CỨU CHÂU MỸ

Bản quyền thuộc về Viện nghiên cứu Châu Mỹ

Địa chỉ: Tầng 11 tòa nhà số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.

Điện thoại: (846) 2730427 Fax: (846) 2730427

Email: vias@vass.gov.vn