Một số trụ cột trong chính sách đối ngoại của Mỹ có ảnh hưởng tới quan hệ với Việt Nam

09/08/2013

Tìm hiểu ý nghĩa nội hàm của một số những cặp giá trị-nguyên lý sẽ có nhiều ảnh hưởng đến quan hệ song phương, cụ thể là: Tính Hiến pháp – Nhân quyền, Tự do Thương mại – Nguyên tắc Hàng hải.

 

- Đánh giá được tùy theo lợi ích và bối cảnh cụ thể nào những giá trị có thể  trở thành phương thức để Mỹ gây sức ép trong đối ngoại, hoặc sử lý những tình huống sung đột tiềm ẩn.

 

- Hiểu rõ các khái niệm cốt lõi sẽ giúp Việt Nam xây dựng được chính sách bảo vệ quyền lợi quốc gia tốt.Xem tin phát hành ngày:
Tạp chí khoa học xã hội và nhân văn trên sóng truyền hình VTV2 (04/12/2018) Viện Hàn Lâm Khoa Học Việt Nam (06/12/2014) Tiết mục của Viện Kinh tế chính trị Thế giới (06/12/2015)

CỔNG THÔNG TIN VIỆN NGHIÊN CỨU CHÂU MỸ

Bản quyền thuộc về Viện nghiên cứu Châu Mỹ

Địa chỉ: Tầng 11 tòa nhà số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.

Điện thoại: (846) 2730427 Fax: (846) 2730427

Email: vias@vass.gov.vn