Phòng ban Viện Nghiên cứu Châu Mỹ

10/10/2021

Cơ cấu tổ chức Viện NC Châu Mỹ và thông tin liên lạc

STT Họ và tên Chức danh Số điện thoại Email
LÃNH ĐẠO VIỆN
1 PGS.TS. Nguyễn Xuân Trung VT 0988686643 trungnguyenxuan@gmail.com
2 TS. Nguyễn Cao Đức PVT 0983411688 ngcaoduc@gmail.com
TẠP CHI CHÂU MỸ NGÀY NAY
3 PGS.TS. Cù Chí Lợi TBT 0912397584 loiccn4a5@gmail.com
4 TS.Nguyễn Ngọc Mạnh NCVC 0913541364 ngocmanhhp@gmail.com
5 CN. Đặng Thị Hà BDV 0983532747 dangha207@gmai.com
6 ThS.Nguyễn Thùy Dương CVC 0915575333 nguyenthuyduong3112@gmail.com
7 CN. Nguyễn Thị Xuân Ninh CVC 0912820398 ninhnguyenthixuan@gmail.com
PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP
8 ThS. Vũ Thái Hà TP, CV 0937565688 vuhatchc@gmail.com
9 CN. Ngô Thị Nguyệt PT Kế toán 0339727353 ngonguyet253@gmail.com
10 CN. Nguyễn Thị Hương Văn thư 0912632255 huonghcvias@gmail.com
11 ThS. Phạm Thị Nam Hoàn QLKH 0979103478  
12        
PHÒNG NGHIÊN CỨU KINH TẾ - XÃ HỘI CHÂU MỸ
13 TS. Lê Thị Vân Nga TP, NCVC 0984278145 pflevannga@yahoo.com
14 TS.Nguyễn Thị Hải Yến NCV 0912017875 nguyenhaiyen104@gmail.com
15 ThS.Phạm Thị Hiếu NCV 0902110168 hieu14475@gmail.com
16 ThS.Vũ Thị Thúy Nga NCV 0902066943 ngavuhlu@gmail.com
17 ThS.Đinh Thị Thùy Linh NCV 0949348518 linhdinh.lina@gmail.com
18 TS. Nguyễn Minh Tuấn NCVC 0914502244 mtuanbthuy@gmail.com
PHÒNG NGHIÊN CỨU CHÍNH TRỊ - QUAN HỆ QUỐC TẾ
19 TS. Nguyễn Lan Hương TP, NCVC 0982270707 huongnglan@yahoo.com
20 TS. Bùi Thị Phương Lan NCVC 0774296905 Buiphuonglan64@gmail.com
21 ThS. Vũ Thị Hưng NCV 0988095058 chiply81@gmail.com
22 TS. Lê Thị Thu NCVC 09844576629 lethu29979@yahoo.com
23 TS.Trần Minh Nguyệt NCVC 0987802564 lunatran1086@gmail.com
24 CN. Nguyễn Vũ Ngọc Huyền NCV 0376397596 ngochuyenfis@gmail.com
PHÒNG NGHIÊN CỨU LỊCH SỬ VÀ VĂN HÓA CHÂU MỸ
25 TS. Nguyễn Khánh Vân NCVC 0984804412 nguyenkhanhvan_vias@yahoo.com
26 TS.Lê Thị Thu Hằng NCVC 0912554805 hangleamst@yahoo.com
27 TS.Nguyễn Kim Anh NCV 0902211811 jfnka@yahoo.com
28 ThS. Ngô Lan Anh NCV 0983308003 ngolananh80@yahoo.com
29 ThS. Phạm Ngọc Lam Giang NCV 0983104822 pnlamgiang@gmail.com
30 ThS. Nguyễn Thúy Quỳnh NCVC 0983602083 nguyenquynh77@yahoo.com
TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU MỸ LA TINH
31 ThS. Lê Thị Thu Trang P.GĐ,NCVC 0912213455 lethutranghp@gmail.com
32 TS. Nguyễn Anh Hùng NCVC   hungmind@gmail.com
33 TS. Lộc Thị Thủy NCV 0977868862 locthuymar@gmail.com
34 ThS.Trần Mạnh Tùng NCV 0975093489 tungtran8989@gmail.com
35 ThS.Vũ Đăng Linh NCV 0934678936 vudang.linh@yahoo.com
36 TS.Lê Lan Anh NCV 0974184353 lelananh84.vias@gmail.com

 Xem tin phát hành ngày:
Tạp chí khoa học xã hội và nhân văn trên sóng truyền hình VTV2 (04/12/2018) Viện Hàn Lâm Khoa Học Việt Nam (06/12/2014) Tiết mục của Viện Kinh tế chính trị Thế giới (06/12/2015)

CỔNG THÔNG TIN VIỆN NGHIÊN CỨU CHÂU MỸ

Bản quyền thuộc về Viện nghiên cứu Châu Mỹ

Địa chỉ: Tầng 11 tòa nhà số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.

Điện thoại: (846) 2730427 Fax: (846) 2730427

Email: vias@vass.gov.vn