Tìm kiếm

Số tháng 05/2019 (254)

16/06/2019

Quan hệ Quốc tế:

  • NGUYỄN TRỊNH QUỲNH MAI - TRẦN ĐẶNG TÚ NHI: Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương: Nội hàm và phương pháp tiếp cận của Mỹ.
  • NGUYỄN THU PHƯƠNG: Nhìn lại chiến lược Châu Á - Thái Bình Dương của Hoa Kỳ thời kỳ Tổng thống Obama.

Chính trị - Luật:

  • NGUYỄN ANH HÙNG: Quan hệ tương tác quyền lực của Quốc hội Hoa Kỳ với các thiết chế trung ương khác.

Kinh tế - Xã hội:

  • TRẦN MINH NGUYỆT: Một số đánh giá về Đạo luật Nông trại của Hoa Kỳ đối với cá tra Việt Nam trong khuôn khổ Hiệp định SPS của WTO.
  • ĐÀO KIM ANH - PHÙNG THỊ YẾN: Nghiên cứu một số mô hình doanh nghiệp xã hội ở Hoa Kỳ và bài học kinh nghiệm rút ra.

Văn hóa - Lịch sử:

  • NGUYỄN VĂN ĐÁP: Hội nhập kinh tế nội khối MERCOSUR từ năm 1991 đến năm 2019.

 

Tạp chí khoa học xã hội và nhân văn trên sóng truyền hình VTV2 (04/12/2018) Viện Hàn Lâm Khoa Học Việt Nam (06/12/2014) Tiết mục của Viện Kinh tế chính trị Thế giới (06/12/2015)

CỔNG THÔNG TIN VIỆN NGHIÊN CỨU CHÂU MỸ

Bản quyền thuộc về Viện nghiên cứu Châu Mỹ

Địa chỉ: Tầng 11 tòa nhà số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.

Điện thoại: (846) 2730427 Fax: (846) 2730427

Email: vias@vass.gov.vn