Thông báo tuyển dụng năm 2013

04/11/2013

Căn cứ Luật viên chức và các văn bản hướng dẫn về tuyển dụng viên chức hiện hành; Căn cứ Quyết định số 255 ngày 27/2/2013 của Chủ tịch Viện hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam quy định cơ cấu, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Viện Nghiên cứu Châu Mỹ; Được sự đồng ý của Chủ tịch Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam cho phép tuyển dụng viên chức năm 2013.

VIỆN HÀN LÂM

KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

VIỆN NGHIÊN CỨU CHÂU MỸ

------------------------------

Số:  151 /TB-CM Hà Nội, ngày  04  tháng  11 năm 2013

 

 

THÔNG BÁO

Tuyển dụng viên chức Viện nghiên cứu Châu Mỹ năm 2013

Căn cứ Luật viên chức và các văn bản hướng dẫn về tuyển dụng viên chức hiện hành;

Căn cứ Quyết định số 255 ngày 27/2/2013 của Chủ tịch Viện hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam quy định cơ cấu, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Viện Nghiên cứu Châu Mỹ;

Được sự đồng ý của Chủ tịch Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam cho phép tuyển dụng viên chức năm 2013.

I. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG, HÌNH THỨC, CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG

1. Phạm vi

Việc tuyển dụng viên chức nhằm bổ sung đội ngũ viên chức cho Viện Nghiên cứu Châu Mỹ

2. Đối tượng

a) Điều kiện dự tuyển: Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Là quốc tịch Việt Nam;

- Tuổi đời không quá 38;

- Có đơn dự tuyển (theo mẫu thông tư 15 /2012/TT-BNV)

- Có bằng đại học loại Khá trở lên phù hợp với chuyên nghành tuyển dụng;

- Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ C(biết 1 trong 5 thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc, Đức);

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

- Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

b) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức :

- Không cư trú tại Việt Nam;

- Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

3. Hình thức tuyển dụng:

Việc tuyển dụng viên chức được thực hiện thông qua thi tuyển cạnh tranh (viết và vấn đáp).

4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 02 người

- Ngạch: Nghiên cứu viên;

- Chuyên nghành: Kinh tế.

II. NỘI DUNG, THỦ TỤC, HỒ SƠ TUYỂN DỤNG

1. Nội dung tuyển dụng

a)  Các môn thi trong kỳ thi tuyển viên chức

- Thi viết: Chuyên môn, ngoại ngữ, tin học (vòng 1).

- Thi vấn đáp : Chuyên môn(vòng 2).

b) Người đăng ký dự tuyển viên chức được miễn thi một số môn như sau:

Miễn thi môn ngoại ngữ trong trường hợp môn nghiệp vụ chuyên ngành không phải là ngoại ngữ nếu có một trong các điều kiện sau:

- Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ;

- Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam.

Miễn thi môn tin học văn phòng trong trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin trở lên.

c) Xác định người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức:

- Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau đây:

+ Có đủ các bài thi của các môn thi;

+ Có kết quả thi tuyển cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

d) Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả thi tuyển bằng nhau ở vị trí cần tuyển dụng, người có điểm bài thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành cao hơn là người trúng tuyển; nếu điểm bài thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành bằng nhau thì người có điểm bài thi vấn đáp cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được người trúng tuyển thì HĐ tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

e) Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.

2. Hồ sơ đăng ký và lệ phí dự tuyển gồm :

a) Hồ sơ gồm :

- Sơ yếu lí lịch có xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, Phường nơi cứ trú có thời hạn 6 tháng trở lên tính đến ngày 31/10/2013;

- Có đơn dự tuyển (theo mẫu thông tư 15 /2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ);

- Bằng tốt nghiệp đại học (bản sao công chứng);

- Bảng điểm (bản sao công cứng);

- Các chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo tiêu chuẩn ở mục I;

- Giấy khám sức khoẻ của Bệnh viện đa khoa từ cấp Quận, Huyện trở lên có thời hạn 6 tháng tính đến ngày 31/10/2013.

b) Lệ phí thi tuyển: 260.000 đ/hồ sơ

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN HỒ SƠ

1. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 05/11/2013 đến hết ngày 05/12/2013.

2. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ

Phòng Tổ chức - Hành chính (tầng 11 phòng 1105), Số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.

Điện thoại liên hệ: 04.62730427

Viện Nghiên cứu Châu Mỹ thông báo tuyển dụng viên chức năm 2013 để các cơ quan và thí sinh biết, thực hiện./.

Lưu ý : không lấy lại hồ sơ khi không trúng tuyển hoặc hồ sơ không hợp lệ.

 

VIỆN TRƯỞNG

(đã kí)

 

 

Cù Chí Lợi

 

 

 

 

 

 

 Xem tin phát hành ngày:
Tạp chí khoa học xã hội và nhân văn trên sóng truyền hình VTV2 (04/12/2018) Viện Hàn Lâm Khoa Học Việt Nam (06/12/2014) Tiết mục của Viện Kinh tế chính trị Thế giới (06/12/2015)

CỔNG THÔNG TIN VIỆN NGHIÊN CỨU CHÂU MỸ

Bản quyền thuộc về Viện nghiên cứu Châu Mỹ

Địa chỉ: Tầng 11 tòa nhà số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.

Điện thoại: (846) 2730427 Fax: (846) 2730427

Email: vias@vass.gov.vn