Thông báo tuyển dụng năm 2013

04/11/2013

Căn cứ Luật viên chức và các văn bản hướng dẫn về tuyển dụng viên chức hiện hành; Căn cứ Quyết định số 255 ngày 27/2/2013 của Chủ tịch Viện hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam quy định cơ cấu, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Viện Nghiên cứu Châu Mỹ; Được sự đồng ý của Chủ tịch Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam cho phép tuyển dụng viên chức năm 2013.

the PDF cannot be displayed.


Xem tin phát hành ngày:
Tạp chí khoa học xã hội và nhân văn trên sóng truyền hình VTV2 (04/12/2018) Viện Hàn Lâm Khoa Học Việt Nam (06/12/2014) Tiết mục của Viện Kinh tế chính trị Thế giới (06/12/2015)

CỔNG THÔNG TIN VIỆN NGHIÊN CỨU CHÂU MỸ

Bản quyền thuộc về Viện nghiên cứu Châu Mỹ

Địa chỉ: Tầng 11 tòa nhà số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.

Điện thoại: (846) 2730427 Fax: (846) 2730427

Email: vias@vass.gov.vn