Đăng ký thi đua khen thưởng năm 2014

10/03/2014

Ban thi đua khen thưởng Viện Nghiên cứu Châu Mỹ gửi các tập thể, cá nhân cán bộ trong Viện mâu đăng ký thi đua khen thưởng năm 2014.

Các  phòng tập hợp đăng ký thi đua khen thưởng của phòng và các cá nhân trong phòng nộp về Phòng Hành chính trước ngày 12/3/2014.

 

Trân trọng thông báo!


Phòng Hành chính

Ban thi đua khen thưởng Viện Nghiên cứu châu Mỹ


File đính kèm:
Xem tin phát hành ngày:
Tạp chí khoa học xã hội và nhân văn trên sóng truyền hình VTV2 (04/12/2018) Viện Hàn Lâm Khoa Học Việt Nam (06/12/2014) Tiết mục của Viện Kinh tế chính trị Thế giới (06/12/2015)

CỔNG THÔNG TIN VIỆN NGHIÊN CỨU CHÂU MỸ

Bản quyền thuộc về Viện nghiên cứu Châu Mỹ

Địa chỉ: Tầng 11 tòa nhà số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.

Điện thoại: (846) 2730427 Fax: (846) 2730427

Email: vias@vass.gov.vn