Thư mời viết bài hội thảo Mỹ và trật tự thế giới mới

14/05/2022

THƯ MỜI VIẾT BÀI | HỘI THẢO: MỸ VÀ TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI

Kính gửi: Quý chuyên gia, Quý nhà khoa học và các bên quan tâm

Viện Nghiên cứu Châu Mỹ xin trân trọng kính mời các nhà khoa học, nhà quản lý, các nhà ngoại giao, các chuyên gia về an ninh quốc phòng, cố vấn chính sách đối ngoại viết bài và tham dự Hội thảo “MỸ VÀ TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI”

- Thế giới đang bước vào một giai đoạn mới trong quan hệ quốc tế. Nếu Trật tự thế giới được hiểu như là một hệ thống các thỏa thuận và chuẩn mực quốc tế được các nước đồng thuận tuân thủ và tôn trọng thì Trật tự thế giới sau Chiến tranh lạnh hiện nay đang đứng trước những thách thức vô cùng to lớn. Trật tự đơn cực do Mỹ đứng đầu hiện nay đang bị Nga và Trung Quốc thách thức, và bắt đầu có những quan điểm cho rằng thế giới đang chuyển dịch sang Trật tự lưỡng cực hay đa cực mà cả Mỹ và Trung Quốc cùng với một số quốc gia khác chi phối. Nếu thế giới chuyển sang Trật tự lưỡng cực, môi trường phát triển của Việt Nam sẽ bị tác động rất mạnh mẽ. Thực tế này đang đặt ra nhiều vấn đề cả về lý luận cũng như thực tiễn cần phải được làm sáng tỏ nhằm giúp các nhà lý luận và nhất là các nhà hoạch định chính sách nhìn nhận rõ xu thế hoà bình và phát triển của thế giới trong thời gian tới cũng như những việc hình thành những chuẩn bị chiến lược trước một thế giới đầy biến động như hiện nay và trong tương lai.

- Các bài viết tập trung vào trả lời các câu hỏi lớn sau:

+ Trật tự thế giới hiện nay sẽ biến đổi như thế nào trong trung và dài hạn, đơn cực, lưỡng cực hay đa cực?

+ Nếu là lưỡng cực hay đa cực, Trật tự thế giới sẽ hình thành và hoạt động như thế nào; xu thế hoà bình và xung đột trên thế giới có khác biệt gì so với hiện nay?

+ Dưới tác động của biến đổi Trật tự thế giới, Cục diện thế giới sẽ có thay đổi như thế nào?

+ Ở mức độ cụ thể hơn, tiến trình toàn cầu hoá hiện nay có những biến đổi gì và môi trường an ninh tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương có rơi vào bất ổn lớn hay không?

+ Việt Nam sẽ chịu tác động như thế nào trước những khả năng đó của thế giới?

+ Những gợi mở cho chính sách đối ngoại của Việt Nam để đảm bảo quan hệ quốc tế bền vững?

- Để biết thêm chi tiết về hội thảo, xin vui lòng liên hệ: ThS. Nguyễn Thị Thanh Hương (0968674176 - htqt.vias@gmail.com)

Thời hạn nhận đăng ký tên và tóm tắt bài viết: 05/06/2022

Thời hạn nhận toàn văn bài viết: 31/08/2022

Thời gian tổ chức (dự kiến): 07/10/2022

- Xin mời tham khảo thể thức bài đăng kỷ yếu hội thảo tại: https://www.facebook.com/.../a.2724859613.../272480771310765

-----------------------------

CALL FOR PAPERS | CONFERENCE: AMERICA AND NEW WORLD ORDER

Dear Experts, Scientific Reaserchers, and interested parties

Vietnam Institute of Americas Studies would like to invite scientists, managerial experts, diplomats, experts in defense and security, and consultants of external affairs, to write papers and participate in the conference “AMERICA AND NEW WORLD ORDER”

- Presently, the whole world is entering a new stage of international relations. If world order is understood as a system of agreement and international standards in concordance with nations’ compliance and respect, world order after the Cold War is facing with current huge challenges. The unipolar order, led by America, is challenged by Russia and China. There are some arisen viewpoints that the world is being transferred into multipolar or bipolar dominated by America, China, and various nations. If the world is shifted to a multipolar order, Vietnam’s development order will be impacted strongly. This fact poses many theoretical and practical issues, enlightened to assist theorists, and especially policymakers to realize the world’s trends of peace and development in the coming time. Also, they will be noticed the strategic formalities of a chaotic world like current and future status.

- The papers are expected to rotate the answers to the following big questions:

+ How transformational is the existing world order maybe, in the medium and long-term, unipolar, bipolar, or multipolar?

+ If bipolar or multipolar, how the world order will be formed and activated; how the world peace and conflicts tend to be differentiated, in comparison with the present?

+ Under the impacts of the world order, how changing the world scenario will be?

+ More specifically, how changing the current globalization process, and will Asian Pacific regional security plunge into great instability?

+ How impactfully Vietnam will suffer from such world possibilities?

+ What implications are suggested for Vietnam’s external policies to assure sustainable international relations?

- For more information about the conference, you are welcome to contact Ms. Nguyen Thi Thanh HUONG (0968674176 - htqt.vias@gmail.com)

Title and abstract submission deadline: 05/06/2022

Full paper submission deadline: 31/08/2022

Expected conference date: 07/10/2022

- Please read the conference submission guideline: https://www.facebook.com/.../a.2724859613.../272480771310765

Mẫu đăng ký tại: https://docs.google.com/document/d/1JSCcQNgKLpWyymdKLflXDd0EaABYO4GK/edit?usp=sharing&ouid=103023667305962173370&rtpof=true&sd=true

 


Viện Châu Mỹ


Xem tin phát hành ngày:
Tạp chí khoa học xã hội và nhân văn trên sóng truyền hình VTV2 (04/12/2018) Viện Hàn Lâm Khoa Học Việt Nam (06/12/2014) Tiết mục của Viện Kinh tế chính trị Thế giới (06/12/2015)

CỔNG THÔNG TIN VIỆN NGHIÊN CỨU CHÂU MỸ

Bản quyền thuộc về Viện nghiên cứu Châu Mỹ

Địa chỉ: Tầng 11 tòa nhà số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.

Điện thoại: (846) 2730427 Fax: (846) 2730427

Email: vias@vass.gov.vn