Đại hội lần thứ VII Đảng Cộng sản Cuba - Định nghĩa về “Mô hình kinh tế-xã hội, xã hội chủ nghĩa”

28/04/2016

Đại hội Đảng Cộng sản Cuba (PCC) lần thứ VII diễn ra từ ngày 16 đến ngày 19/4/2016, tại thủ đô La Habana với sự tham gia của gần 400 đại biểu và khách mời để thảo luận Định nghĩa “Mô hình kinh tế-xã hội, xã hội chủ nghĩa” và việc tiếp tục thực hiện quá trình cải cách mô hình kinh tế- xã hội của Cuba sau Đại hội Đảng lần này.

Đây được coi là nội dung lý luận quan trọng nhất trong số các chủ đề thảo luận của Đại hội lần này và đây cũng là lần đầu tiên Đảng Cộng sản Cuba tìm ra một định nghĩa chính xác cho “Mô hình phát triển kinh tế-xã hội” mà mình theo đuổi. Văn kiện chính thức này đã được được đưa ra thảo luận nhiều lần và chỉnh sửa 8 lần trước khi trình Đại hội.

 

Đại hội cũng đã tập trung thảo luận một số vấn đề  cơ bản như: sở hữu tư nhân; quan hệ giữa kế hoạch hóa và thị trường; bảo vệ và phát triển các thành quả xã hội của cách mạng; tình trạng di cư và tác động tiêu cực tới nguồn nhân lực của Cuba và mối liên quan của hiện tượng này với điều kiện làm việc, lương bổng, hưu trí và trợ cấp. Chủ tịch Raul đã khẳng định:“những văn kiện lần này bao hàm các vấn đề rộng lớn và phức tạp và sẽ đánh dấu hướng đi của tiến trình cách mạng Cuba, của Đảng Cộng sản và xã hội Cuba trong việc xây dựng một chủ nghĩa xã hội thịnh vượng và bền vững, có liên quan chặt chẽ với nhau”[1].

 

Để triển khai những chủ trương cải cách mô hình kinh tế-xã hội, Cuba đã thông qua 130 chính sách mới và ban hành  nhiều cơ chế luật pháp mới.

 

Ngoài ra, tại Đại hội lần này, Đảng Cộng sản Cuba đã thảo luận các vấn đề về cải cách Kinh tế và cải cách chính trị với 4 phiên chuyên đề về định nghĩa mô hình kinh tế – xã hội xã hội chủ nghĩa của Cuba; Kế hoạch phát triển đất nước tới năm 2030; Đánh giá việc triển khai các Chủ trương được Đại hội VI thông qua và cập nhật các đường lối này cho 5 năm tới và Tổng kết tình hình thực hiện các Mục tiêu công tác Đảng.

 

Thông qua Đại hội Đảng lần thứ VII, Đảng và Nhà nước Cuba đã khẳng định mục tiêu phát triển đất nước trong thời gian tới là tiếp tục thực hiện quá trình “Cải cách mô hình kinh tế” và nhấn mạnh: “Các Doanh nghiệp tư nhân sẽ đóng một vai trò nhất định và được coi là một yếu tố bổ sung trong khuôn khổ kinh tế của đất nước phù hợp với sự điều chỉnh của pháp luật. Chúng tôi cũng sẽ không bỏ qua ý đồ của các thế lực bên ngoài muốn sử dụng những cách khác nhau nhằm  tạo ra những thay đổi lớn tại Cuba, với hi vọng có thể chấm dứt cuộc cách mạng và chế độ xã hội chủ nghĩa của Cuba”[2]. Đồng thời, các cải cách kinh tế sẽ tiếp tục được thực hiện theo đúng đường hướng đã vạch ra từ Đại hội Đảng lần VI (2011). Điều này, được Chủ tịch Raul Castro khẳng định rất rõ trong Báo cáo của Đại hội đó là: Cuba sẽ không áp dụng “những liệu pháp sốc” của các nước tư bản để kích thích nền kinh tế, cũng như không bỏ mặc bất cứ người dân nào trong xã hội, cho dù họ thuộc tầng lớp nào.

 


[1] Đại hội toàn quốc lần thứ VII của Đảng Cộng sản Cu-ba thông qua 4 nội dung lớn, đăng trên website: www.dangcongsan.vn, ngày 18/4/2016

[2] 7th PCC Congress Central Report, presented by First Secretary Raúl Castro Ruz, at www.en.cubadebate.cu, on Apr 18th, 2016

 


Lộc Thị Thủy

Tổng hợp


Xem tin phát hành ngày:
Tạp chí khoa học xã hội và nhân văn trên sóng truyền hình VTV2 (04/12/2018) Viện Hàn Lâm Khoa Học Việt Nam (06/12/2014) Tiết mục của Viện Kinh tế chính trị Thế giới (06/12/2015)

CỔNG THÔNG TIN VIỆN NGHIÊN CỨU CHÂU MỸ

Bản quyền thuộc về Viện nghiên cứu Châu Mỹ

Địa chỉ: Tầng 11 tòa nhà số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.

Điện thoại: (846) 2730427 Fax: (846) 2730427

Email: vias@vass.gov.vn